Kick off för framtiden

Jag förstår och behärskar attraktionslagen fullt ut.
Jag vet att jag genom mina tankar varit skaparen av min dåtid, i mitt nu och i min framtid.
Jag njuter av känslan att jag med mina tankar attraherar vad helst jag önskar. Att möjligheterna är oändliga.
Jag använder mina känslor som ett verktyg i mitt skapande.
Jag vet att när känslan är bra vibrerar min tanke i harmoni med mitt sanna, inre jag.
Jag vet likaså att när känslan är mindre bra behöver jag bara skifta fokus till en tanke som känns bättre.
Jag väljer att vara närvarande i varje nu fullt ut och vara fri att följa det positiva flödet utan rädsor och begränsningar.
Jag förtjänar ett liv i ekonomisk välfärd och vet att universum kommer skänka mig allt i materiell väg jag behöver.
Jag njuter av känslan att vara skuldfri, att ha körkort och ett hem att trivas och njuta i.
Jag kan ge mina barn all den trygghet och alla upplevelser jag önskar.
Jag är fri
Både ekonomiskt, i känslan och i tanken. Att upptäcka allt jag vill. Att skapa allt jag vill.
Jag kan resa var jag vill och när jag önskar.
Med mitt ekonomiska överflöd kan jag inspirera, stötta och hjälpa de människor jag önskar.
Jag strålar kärlek och ger till de människor jag möter. Grannar, kollegor, släkt, familj, vänner och min livspartner känner sig stärkta i vårt möte.
Jag har alla möjligheter att arbeta med det jag brinner för och blir uppskattad och rikligt belönad för detta. Jag är gudomligt inspirerad att skapa och har energi och fokus att fullfölja alla mina intentioner.
Jag delar livet, kärleken och vardagen med den man som är en fantastisk medskapare av vårt gemensamma liv. Vi stöttar varandra fullt ut och växer i varandras kärlek varje dag.
Vi kommunicerar öppet om alla tankar och känslor med full respekt och kärlek till varandra.
Tillsammans och med glädje möter vi livet och dess utmaningar och vi har varandra och vårt hem som en trygg och kärleksfull bas.
Vi inspirerar varandra och vår tillvaro är glädjerik, energifylld, kreativ och lustbaserad.
I vår kärlek blommar vi ut fullt och skiner i våra klaraste, starkaste och renaste färger.
Namaste

RSS 2.0